REMIXER AV ”VART JAG MIG I VÄRLDEN VÄNDER”

Söndagen 25 september 2011 » Mastering för Den Svenska Björnstammen av Joakim Jarl

Vi har mastrat samtliga remixar på Den Svenska Björnstammens remixskiva ”Vart jag mig i världen vänder Remix”. Här har ni en spotifylänk.