BYGGER OM, BYGGER NYTT

Lördagen 2 mars 2013 » av Joakim Jarl

Stockholmsstudion genomgår just nu en massiv ombyggnad – allt gammalt är utrivet och nya kontrollrum samt inspelningsrum håller för fullt på att byggas om. Bygget har varit igång i en dryg vecka och beräknas vara klart mot mitten av mars!